Vlastnosti Decoralu

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÁ CHARAKTERISTIKA

Jedná se o speciální nátěrovou hmotu ( atest QUALICOAT, licence č. P- 0246 ) vyráběnou a nanášenou v kombinaci s různými dekory jako např. dřevo, mramor, žula, která se dodává v širokém sortimentu výrobků pro použití ve stavebnictví a v bytové architektuře.

 

Lak je charakterizován dobrou odolností vůči rozpouštědlům níže uvedených typů, dobrou roztažností a saténovým vzhledem povrchu.

 

Dále vykazuje dobrou odstranitelnost skvrn od popisovačů na školní tabule, laků a barev nanesených nástřikem, které lze snadno odstranit xylenem, acetonem nebo směsí acetonu/ etylacetátu a acetonu/ etanolu naředěnou v poměru 1:1.

Seznam látek, vůči kterým vykazuje nátěrová hmota odolnost:

 • benzín vysokooktanový 25 °C x 60’ beze změn
 • benzín bezolovnatý 25 °C x 60’ beze změn
 • motorová nafta 25 °C x 60’ beze změn
 • etanol 25 °C x 60’ beze změn
 • xylen 25 °C x 5’ beze změn
 • směs 1:1 acetonu/etylacetátu 25 °C x 5’ beze změn
 • brzdová kapalina Mobil 25 °C x 5’ beze změn
 • metylketon, 10 tahů chomáčem vaty 25 °C beze změn
 • aceton, 10 tahů chomáčem vaty 25 °C beze změn
 • kyselina chlorovodíková 0,1 N 60 °C x 4 h beze změn
 • hydroxid sodný 0,1 N 60 °C x 4 h beze změn

Charakteristika odolnosti lakovaného výrobku s dekorativní povrchovou úpravou ve venkovním prostředí vyhovuje limitům stanoveným pro různé evropské normy vztahující se na hliníkové materiály určené pro použití ve stavebnictví.

VZHLED

Výsledný lak nanesený na funkční (viditelné) povrchy nevykazuje žádná vynechaná místa, která by odhalovala kovový základní materiál. Při zkoumaní funkčních (viditelných) povrchů pod úhlem přibližně 60° ze vzdálenosti 3 mm nevykazuje lak hrbolky, puchýřky, vměstky, trychtýřky, vydutí, matné body, rýhy ani další případné vady. LESK (podle normy ISO 2813 ve světle dopadajícím pod úhlem 60°) je standardně 30 ±5G.

TLOUŠŤKA LAKOVÉ VRSTVY (podle normy ISO 2360):

na funkčních (viditelných) površích minimálně 60 mikrometrů (podle specifikací Qualicoat).

PŘILNAVOST (podle normy ISO 2409): výsledek = 0.

TVRDOST

otisk podle Buchholze (podle normy ISO 2815). minimálně 80 při tloušťce minimálně 60 mikrometrů.

ZKOUŠKA HLOUBENÍM (podle normy ISO 1520):

minimálně 3 mm

ZKOUŠKA NA OHYB (podle normy ISO 1519):

povrch nevykazuje praskliny při ohnutí kolem trnu o průměru 8 mm.*

KESTERNICHOVA ZRYCHLENÁ KOROZNÍ ZKOUŠKA (podle normy ISO 3231 - 0,2 l SO - 24 cyklů):

nedochází k odlupování nebo penetraci větší než 1 mm od okraje vrypu.

ODOLNOST NA NÁSTŘIK SOLI KYSELINY OCTOVÉ (podle normy ISO 9227, standartní zkušební daba 1000 hodin):

nedochází k odlupování nebo penetraci větší než 1 mm od okraje vrypu

MACHU TEST (rychlá varianta):

maximální penetrace rzi 0,5 mm od okraje vrypu.

ZRYCHLENÁ ZKOUŠKA POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY (specifická zkouška pro Qualicoat):

Výsledný lesk (podle normy ISO 2813, světlo v úhlu 60°): původní hodnoty. Změna barev (podle normy ISO 105 B02/94): minimální hodnoty indexu 7 na modré škále

ODOLNOST NA MALTU (podle normy ASTM D 3260):

vyhovuje stanoveným minimálním požadavkům

ODOLNOST NA VAŘÍCÍ VODU (zkouška v tlakovém hrnci):

po 1 hodině zkoušky nebylo zaznamenáno snížení přilnavosti nebo vznik krůpějí

ODOLNOST NA KONDENZOVANOU VODU V KONSTATNÍ ATMOSFÉŘE (podle normy DIN 50017):

po 1000 h expozice nedochází ke vzniku puchýřků, penetrace je menší než 1 mm od okraje vrypu Ondřejovým křížem.

ŘEZÁNÍ-VRTÁNÍ-OBRÁBĚNÍ

Při těchto mechanických operacích nevzniká na profilech s dekorem žádná vada. Z důvodu mimořádné tvrdosti povrchového laku však doporučujeme při řezání postupovat velmi opatrně a používat nástroje pro zajištění optimálních podmínek řezu hliníku, aby se zamezilo vibracím pracovního stolu.

 

* Poznámka: Mechanické zkoušky byly provedeny na hliníkových panelech třídy AA 5005 H 24 o tloušťce 1 mm (pro větší tloušťky materiálu by výsledky některých zkoušek nebyly validní).