Chemická předúprava

Chemická před-úprava se provádí ve vanách ponořením do odmašťovací lázně a následným několika násobným oplachem vodou resp. destilovanou vodou (v případě AL výrobků). V případě AL profilů nebo dílů se navíc provádí chromátování povrchu ve vaně s chromátovou lázní. Před-upravené profily nebo díly se poté suší v plynové komoře. Po dokonalém vysušení probíhá proces vlastního lakování.

 

Ve fotogalerii můžete vidět

  • Koš s výrobky připravený k ponoření do odmašťovací lázně.
  • Vany pro před-úpravu výrobků ponořením do chemické lázně nebo oplachové vody.
  • Lakovací linka se stříkací kabinou